De organisatie

Skate4AIR heeft als doel om op alle mogelijke manieren activiteiten en onderzoeken te ondersteunen die zijn gericht op het verbeteren van de levensduur en levenskwaliteit van mensen met Cystic Fibrosis. Dit zonder winstoogmerk. De organisatie van Skate4AIR wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers die zich hiervoor belangeloos inzetten.

 

ANBI status

Skate4AIR is aangemerkt als een ANBI-instelling: een instelling die het algemeen nut bevordert. Een ANBI-instelling dient haar jaarstukken te publiceren op de website. Het behelst de inhoudelijke verantwoording van de stichting en een financiële verantwoording. Met deze publicatie voldoet Skate4AIR hieraan.

 

Dagelijkse Organisatie

De dagelijkse organisatie en voorbereiding van de Skate4AIR Classic is in handen van Sabine Bussink. De organisatie van de Skate4AIR Daylight Challenge wordt gedaan door Daniëlle Mouissie en Johanna Vermeulen. Zij krijgen hierbij hulp van Brenda Bisschop, 4e jaars Facility Management studente. 

 

 Sabine Bussink

Johanna Vermeulen

 Daniëlle Mouissie

 Brenda Bisschop

  

Het bestuur

 

 

 

Philip van Aerssen,
voorzitter

Myrthe Hogendoorn,
penningmeester 

Gijs Heineke, 
secretaris 

 

  

Downloads:

Inhoudelijke verantwoording 2016
Financiële verantwoording 2016