De organisatie

Skate4AIR heeft als doel om op alle mogelijke manieren activiteiten en onderzoeken te ondersteunen die zijn gericht op het verbeteren van de levensduur en levenskwaliteit van mensen met Cystic Fibrosis. Dit zonder winstoogmerk. De organisatie van Skate4AIR wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers die zich hiervoor belangeloos inzetten.

 

ANBI status

Skate4AIR is aangemerkt als een ANBI-instelling: een instelling die het algemeen nut bevordert. Een ANBI-instelling dient haar jaarstukken te publiceren op de website. Het behelst de inhoudelijke verantwoording van de stichting en een financiële verantwoording. Met deze publicatie voldoet Skate4AIR hieraan.

 

Dagelijkse Organisatie

 Sabine Bussink,
organisatie Classic

Johanna Vermeulen,
organisatie Daylight Challenge

 Daniëlle Mouissie,
organisatie Daylight Challenge

 Brenda Bisschop, ondersteuning organisatie

 

     

Babette van der Wijst,

communicatie en PR

     

  

Het bestuur

 

 

 

Philip van Aerssen,
voorzitter

Myrthe Hogendoorn,
penningmeester 

Gijs Heineke, 
secretaris 

 Arjan Roodenrijs,
 zakelijke sponsoring

  

Downloads:

Inhoudelijke verantwoording 2017 In dit document vind je de inhoudelijke verantwoording over Skate4AIR editie 2017.
Financiële verantwoording 2017