De organisatie

Skate4AIR heeft als doel om op alle mogelijke manieren activiteiten en onderzoeken te ondersteunen die zijn gericht op het verbeteren van de levensduur en levenskwaliteit van mensen met Cystic Fibrosis. Dit zonder winstoogmerk. De organisatie van Skate4AIR wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers die zich hiervoor belangeloos inzetten.

 

ANBI status

Skate4AIR is aangemerkt als een ANBI-instelling: een instelling die het algemeen nut bevordert. Een ANBI-instelling dient haar jaarstukken te publiceren op de website. Het behelst de inhoudelijke verantwoording van de stichting en een financiële verantwoording. Met deze publicatie voldoet Skate4AIR hieraan.

 

Ambassadeur 

 

 Jochem Uytdehaage: Ambassadeur

 

Organisatie

 

   

Daniëlle Mouissie: Organisatie Daylight Challenge

Gittan de Jonge: Organisatie Classic, social media

Colette Teunissen: Vrijwilligers, sponsoracties

Johanna Vermeulen: Segregatie, CF-deelnemers, accommodatie

       

Chris van Breda: Communicatie

Irène Mols:  Ondersteuning communicatie 

Vincent Riemersma: Fotografie

 

 

  

Het bestuur

 

   

 

Philip van Aerssen: Voorzitter

Gijs Heineke:        Secretaris 

Arjan Roodenrijs: Penningmeester

Olaf Sterkenburg: Sponsoring en relaties

  

Downloads:

Inhoudelijke verantwoording 2017 In dit document vind je de inhoudelijke verantwoording over Skate4AIR editie 2017.
Financiële verantwoording 2017