Reedride oan't it net mear nedich is!

Marijke de Boer

( 150 km | Member of team: Team ABN AMRO )

Raised

508
40% reached of my target amount € 1.250
Closed You can't donate anymore
Wij gean de útdaging oan!
21 januari 2020 
Sille wy tegearre de alternative alvestêdentocht reedride. 

In útdaging die helaas net foar eltsenien fanselssprekkend is. 
Om die reden sette wij ús mei Skate4AIR yn om jild op te heljen foar
ûndersyk nei medisinen, wermei we minsken mei taaislijmsykte in normaal
libben jaan kinne.
 

Wurde jo ek sponsor fan dit moaie doel? Alfêst bedankt!

Available activities:

  • 200 km
  • 175 km
  • 150 km
  • 100 km
  • 50 km (only for CF patients)
  • Ik help als vrijwilliger